Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2022 rok: Nasza planeta, nasze zdrowie.

– Our planet, our health Poprzez naszą planetę, naszą kampanię zdrowotną, WHO będzie wzywać rządy i społeczeństwo do dzielenia się historiami o krokach, które podejmują w celu ochrony planety i ich zdrowia oraz priorytetowego traktowania społeczeństw dobrobytu. Źródło i materiały: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022# • Społeczeństwa dobrobytu to zdrowe społeczeństwa: W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca, w Światowym Dniu Zdrowia 2022, WHO skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie. WHO szacuje, że ponad 13 milionów zgonów na całym świecie każdego roku wynika z możliwych do uniknięcia przyczyn środowiskowych. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny jest również kryzysem zdrowotnym • Promocja zdrowia na rzecz dobrobytu, równości i zrównoważonego dobrobytu Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny. Ponad 90% osób oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych. W ogrzewającym się świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gleby i niedobór wody powodują przesiedlenia ludzi i wpływają na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór i przedostały się do naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, generując jednocześnie jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych. • Manifest WHO na rzecz zdrowego powrotu do zdrowia po COVID 19 Podczas gdy pandemia COVID-19 pokazała nam uzdrawiającą moc nauki, uwypukliła również nierówności w naszym świecie. Pandemia ujawniła słabości we wszystkich obszarach społeczeństwa i podkreśliła pilną potrzebę stworzenia zrównoważonych społeczeństw dobrobytu, zaangażowanych w osiągnięcie sprawiedliwego zdrowia teraz i dla przyszłych pokoleń bez naruszania ograniczeń ekologicznych. Obecny projekt gospodarki prowadzi do niesprawiedliwego podziału dochodów, bogactwa i władzy, przy czym zbyt wielu ludzi nadal żyje w ubóstwie i niestabilności. Gospodarka dobrobytu ma na celu dobrostan człowieka, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój ekologiczny. Cele te przekładają się na długoterminowe inwestycje, budżety dobrobytu, ochronę socjalną oraz strategie prawne i fiskalne. Przerwanie tych cykli niszczenia planety i zdrowia ludzkiego wymaga działań legislacyjnych, reform korporacyjnych i osób fizycznych, które należy wspierać i zachęcać do dokonywania zdrowych wyborów.