Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 18.05.2022 r.