Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 16 sierpnia 2022 roku