Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chodel w 2022 r. – odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady