Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, samorządy zostały zobligowane przez ustawodawcę do wprowadzenia oszczędności energii.

Konieczność zmniejszenia zużycia o 10%

Na mocy zapisów ustawy, w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zobowiązani są do zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy.

W związku z tym władze Gminy Chodel zaleciły kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wprowadzenie oszczędności energii elektrycznej, na tyle na ile jest to możliwe (ograniczenie oświetlenia, ograniczenie używania dodatkowych odbiorników prądu), czyli tak by nie powodowało to przeszkód dla obsługi klientów i przeszkód dla niezbędnej działalności jednostek. Dotyczy to również samego urzędu gminy. W ramach wprowadzanych oszczędności, oświetlenie zewnętrzne budynku urzędu gminy zostało zmienione na oświetlenie energooszczędne oraz zrezygnowano w tym roku ze świątecznych iluminacji.