Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 8 grudnia 2022 roku