Zawiadomienie o odwołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaplanowanej na 4.01.2023 r.