Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Chodel z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku