IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy- niebezpiecznych substancji unikamy”

Konkurs skierowany jest do dzieci w przedziale wiekowym 11 – 14 lat. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony KRUSU , należy przesłać do dnia 20.03.2023r. do godz. 24:00 pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS Lublin. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Odnośnie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs przeznaczony dla uczniów z terenów wiejskich szkół podstawowych. Ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III II grupa – klasy IV – VIII Prace powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie, dowolną techniką w formacie A3. Praca plastyczna musi być na odwrocie trwale opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz dołączony do niej wypełniony formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony KRUSU. Prace należy przekazać osobiście do dnia 24 marca 2023 r. na adres: PT KRUS Bełżyce, ul. Lubelska 8, 24-200 Bełżyce ,, Konkurs plastyczny ”. Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach konkursów zamieszczonym na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl