Starania Gminy Chodel przyczyniły się do rozbudowy sieci światłowodowej o kolejne miejscowości m.in. Borów, Majdan Borowski oraz Borów Kolonia