Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 marca 2023 roku