Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji 5 dróg na terenie gminy Chodel

W dniu14.04.2023 r. została podpisana przez Wójta Gminy Chodel Przemysława Kowalskiego, Skarbnika Gminy Sławomira Czuryło oraz Pana Romana Madejka, właściciela firmy PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek, umowa l.

Wartość inwestycji wyniesie 5 051 963,53 zł. Będzie ona realizowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie dla Gminy Chodel to aż 3 990 0000,00 zł. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej ul. Godowska w m. Chodel (dawna DW833), dł. 0,998 km;

2) Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w m. Chodel, dł. 0,164 km;

3) Przebudowa drogi gminnej nr 108275L dr. pow. 2247L Kol. Borów – dr. pow. 2245L – Grądy, dł. 0,930 km;

4) Remont drogi gminnej nr 108154L Dębiny – Sewerynówka – Siewalka – dr. gm. 108237L we wsi Książ, dł. 0,998 km;

5) Remont i przebudowa drogi gminnej nr 107060L dr. pow. 2248L – Stasin – Ludwinów – Przedm. Rankowskie, dł. 1,128 km.

Wykonawca ma 6 m-cy na realizację zadania.

wójt gminy Chodel i Roman Madejek
ulica Kościelna w Chodlu
droga w m. Siewalka
ulica Godowska w Chodlu
droga w m. Stasin
droga w m. Grądy