Informacja ZDP w Opolu Lub. z/s w Poniatowej o konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu drogi powiatowej na odcinku od m-ci Poniatowa (odcinek za szpitalem) do m-ci Dąbrowa Wronowska w dniu 24.04.2023 r. (poniedziałek).