Podsumowanie pierwszego etapu projektu realizowanego przez LGD Owocowy Szlak pn. „Turystyka Rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby”

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Kolonii Łaziska odbyło się uroczyste otwarcie wiat turystycznych i przekazanie rowerów Gminom tworzącym Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”.

przecięcie wstęgi przez włodarzy gmin powiatu opolskiego

Reprezentacja Gminy Chodel wzięła udział w podsumowaniu pierwszego etapu projektu, realizowanego przez LGD Owocowy Szlak pn. „Turystyka Rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby”. W ramach projektu Gmina Chodel otrzymała pięć fantastycznych rowerów, kaski oraz aktualne mapy turystyczne ze szlakami rowerowymi. Na początku roku, w ramach tej inicjatywy zostały zamontowane 3 wiaty rowerowe, które znajdują się przy siedzibie Urzędu Gminy w Chodlu, w Godowie oraz w Zastawkach.

Reprezentacja Gminy Chodel w miejscowości Kolonia Łaziska
Reprezentacja Gminy Chodel w miejscowości Kolonia Łaziska
Reprezentacja Gminy Chodel w miejscowości Kolonia Łaziska
Reprezentacja Gminy Chodel w miejscowości Kolonia Łaziska

W promowaniu ścieżek rowerowych drużyna z Gminy Chodel pokonała trasę z Kolonii Łaziska do Chodla.

reprezentacja Gminy Chodel pokonująca trasę z Kolonii Łaziska do Chodla
Reprezentacja Gminy Chodel pokonująca trasę z Kolonii Łaziska do Chodla
reprezentacja Gminy Chodel pokonująca trasę z Kolonii Łaziska do Chodla
Reprezentacja Gminy Chodel pokonująca trasę z Kolonii Łaziska do Chodla

Po terenie LGD „Owocowy Szlak” przebiegają liczne szlaki turystyczne. Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze, potwierdzone wyznaczeniem obszarów chronionych oraz czyste, mało przekształcone środowisko zachęcają do uprawiania turystyki. Malownicze wąwozy i doliny rzek są wymarzonym terenem wycieczek pieszych i rowerowych. Sprzyja temu rozwinięta i kompleksowa sieć ścieżek rowerowych, przyrodniczych i szlaków pieszych.

reprezentacja Gminy Chodel pokonująca trasę z Kolonii Łaziska do Chodla
Reprezentacja Gminy Chodel w miejscowości Wólka Komaszycka gmina Opole Lubelskie

Krótka charakterystyka: Szlak prowadzi przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego dolinę rzeki Chodelki – jeden z najczystszych i najpiękniejszych obszarów na Lubelszczyźnie. Końcowy odcinek szlaku przechodzi obok grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku w Chodliku i Żmijowiskach – największego skupiska wczesnośredniowiecznych założeń obronnych międzyrzecza Wisły i Bugu.

reprezentacja Gminy Chodel pokonująca trasę z Kolonii Łaziska do Chodla
Reprezentacja Gminy Chodel w miejscowości Przytyki gmina Chodel
reprezentacja Gminy Chodel po powrocie do Chodla
Reprezentacja Gminy Chodel w miejscowości Chodel