Informacja ZDP w Opolu Lub. z/s w Poniatowej o konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu drogi powiatowej na odcinku Majdan Borowski – Borów-Kolonia w dniach 12.07.2023 r. (środa) – 31.07.2023 r. (poniedziałek)