Obwieszczenie o podjęciu w gminie Urzędów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego