OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW GMINY CHODEL

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW GMINY CHODEL
Informuję mieszkańców Gminy Chodel, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023,drogą elektroniczną bez udziału Gminy, poprzez aplikację przygotowaną do tego celu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa
Wnioski o pomoc suszową za pośrednictwem aplikacji będzie można wysyłać od 20 września do 15 października.
Uwaga!!!
Wniosek nie wymaga aby uprawy były jeszcze na polu, jak to miało miejsce w przypadku pozostałych zjawisk oraz nie będzie podlegał lustracji w terenie. Straty wygenerowane będą automatycznie przez aplikację na podstawie między innymi danych m.in. Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Złożenie wniosku suszowego przez aplikację, stanowi możliwość otrzymania ewentualnej pomocy. Susza wchodzi w skład niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i jest traktowana, na równi, jak inne niekorzystne zjawiska tj. nawalny deszcz, grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki itp.
W celu wypełnienia wniosku przez aplikację należy posiadać profil zaufany oraz dane:
• numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
• dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).
Wójt Gminy Chodel
Przemysław Kowalski