Informacja Wójta Gminy Chodel dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o rozkładzie jazdy