W terminie do dnia 31 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla rolnika będącego producentem MALIN.

W terminie do dnia 31 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla rolnika będącego producentem MALIN.
O pomoc może się ubiegać producent rolny będący producentem malin, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
Pomocy NIE PRZYZNAJE się producentowi malin, który poniósł szkody w uprawach malin w wysokości co najmniej 70% uprawy malin na powierzchni występowania tej uprawy spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i który złożył wniosek, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia, tj. w ramach naboru prowadzonego przez ARiMR od dnia 6.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.
Wysokość pomocy:
Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta malin we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, powierzchni upraw malin, nie większej niż 10 ha i stawki pomocy.
Zgodnie z § 13zzj ust. 7 rozporządzenia stawka pomocy wynosi:
1 250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13zzh ust. 1 rozporządzenia, (tj. pomocy finansowej w związku ze szkodami w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowanymi wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy – link do strony o naborze);
2 500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin innych niż powierzchnie upraw malin, o których mowa w pkt 1.