FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY_2024