FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023 r.

Plakat projekt Pomoc Polakom z Ukrainy PL(1)

Plakat Projekt Pomoc Polakom z Ukrainy UA(1)