Informacja o wyłożonych uproszczonych planach urządzenia lasów dla obrębu ewidencyjnego Gminy Chodel

DOTYCZY: MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BORÓW-KOLONIA, CHODEL, GRANICE, TRZCINIEC

Urząd Gminy Chodel zawiadamia właścicieli lasów, iż w budynku Urzędu Gminy Chodel przy ul. Partyzantów 24, wyłożone są uproszczone plany urządzenia lasów dla obrębu ewidencyjnego  Gminy Chodel. Właściciele lasów w terminie do dnia 30.11.2023roku mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów. Zastrzeżenia i wnioski należy składać do Pana mgr. inż. Jarosława Kosteckiego numer kontaktowy 661 871 145.

Dokument jest podstawą do naliczania podatku leśnego dlatego też zapoznanie się leży w interesie właściciela.

Zawiadomienie_Plany urządzenia lasów