Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbilżającym się sezonem grzewczym, prowadzona jest ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla oraz możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.
Celem głównym kampanii ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.