OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. dot. wydania ZARZĄDZENIA NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

OBWIESZCZENIE WL z 23.11.2023