OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r. dot. wydania rozporządzenia porządkowego Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Rozp. Porządk. mat. pirotech 2023 r. – obwieszczenie