Zaproszenie na stałe akcje terenowego poboru krwi w 2024 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przekazujemy informację o organizowanych przez RCKiK Lublin terenowych akcjach poboru krwi.

Harmonogram roczny 2024 ostateczny

Pamiętajmy, że krew jest lekiem, którego nie da się niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować – jego jedynym źródłem jest człowiek chcący podzielić się tym niezwykłym darem.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.rckik.lublin.pl oraz na FB: https://www.facebook.com/rckiklublin