Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Chodel z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz zwołania zebrań wiejskich w tym celu

Zarządzenie Nr 2_2024

Zarządzenie Nr 2_2024_Harmonogram zebrań-1