ZARZĄDZENIE NR 25/2024 Wójta Gminy Chodel z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Chodel miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 25_2024_inf. wyborcze