ZARZĄDZENIE NR 26/2024 Wójta Gminy Chodel z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w formie powierzenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Zarządzenie Nr 26_2024_ po konkursie sport 2024 otwarcie ofert