Informacja Wójta Gminy Chodel dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.