Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023 – 2027

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023 – 2027

Zarządzenie

Zał. nr 1 do Zarządzenia

Strategia ZIT MOF Opola Lubelskiego 16.02.2024

Prognoza oddziaływania na środowisko_Strategii MOF Opola Lubelskiego

Formularz konsultacyjny