Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą o wypełnienia ankiety dotyczącej badania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą o wypełnienia ankiety dotyczącej badania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.