Oświata

Szkoła Podstawowa w Granicach

Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim

Zespół Szkoły i Przedszkola Samorządowego w Chodlu