ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 WÓJTA GMINY CHODEL z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej wraz z budynkami gospodarczymi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 255/2 o pow. ogólnej 1,27 ha, położonej w miejscowości Osiny, stanowiącej własność gminy Chodel.